Advertisement
Szczepienie krlikw PDF Drukuj Email

Nie czekaj nadszed czas na szczepienia królików


Myksomatoza

Choroba wirusowa ,wirus z rodziny Poxviridae która w zalenoci od swojej postaci, czsto koczy sie nagym zgonem zwierzcia.

Kiedy by to powany problem duych ferm króliczych, dzisiaj ze wzgledu na wzrastajac liczb królików trzymanych w domach dotyczy równie naszych milusiskich.

Gównymi wektorami wirusa s owady, w tym owady ssco-kujce KOMARY i PCHY. Mog podróowa od osobników chorych na zdrowe przenoszc wirusa. Nie bez znaczenia jest równie bezporedni i poredni kontakt z wirusem, którego moemy przenie na nasze zwierz np.na ubraniu,  butach, rkach za pomoc naczy, paszy.

Piewotna posta wirusa powoduje ostr chorob w 100% mierteln.

Forma guzowata to luzowe obrzki na uszach, nosie, koczynach, narzdach rozrodczych tu miertelno wynosi ok.50%.

W innych krajach Europy dominuj objawy ze strony ukadu oddechowego.

Wszystkie mode króliki powinny by szczepione po raz pierwszy po osiagnieciu ok 4-6 tyg. ycia.

Króliki dorose szczepimy okoo kwietnia i w razie koniecznoci t czynno powtarzamy, gdy szczepionka nie daje odpornoci na cay rok.


Pomór królików-Wirusowa krwotoczna choroba królików

Wirus z rodziny Calciviridae. Przenosi si za porednictwem przedmiotów, paszy, owadów, wektorem jest równie czowiek.

To wysoce miertelna choroba królików.

W postaci nadostrej, króliki zachowuj apetyt do ostatniej godziny ycia. Czsto obraz wyglda tak, e wieczorem karmimy zwierzaka, a rano zastajemy go martwego w klatce.

Posta ostra, tu czsto niezauwaalny skok temperatury i narastajca duszno, mier równie szybka, bo zaledwie 72 a nawet 18 godzina od zakaenia.

Forma agodna, niestety bardzo rzadka, gdy zwierze "wydaje" si chore, wyzdrowienie zapewnia odporno na ponowne zakaenie.

Szczepienia wykonujemy u królików po raz pierwszy w ok.7-8 tyg. ycia odporno utrzymuje sie ok. 6 miesicy

Dorose osobniki szczepimy ok. lutego-kwietnia.


Obydwie choroby wykazuj pewn sezonowo wystpowania, zwizane jest to z wylotem owadów gównie komarów, które mog przenosi wirusa na due odlegoci. Im cieplejsza wiosna tym wczeniej naley zaszczepi królika.

Systematyczne szczepienia ratuj ycie Twojego króliczka !

Autor: lek.wet.Izabela Caus 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
на сайте iphone spy on spouse справочник телефонов г лобни база мгтс whatsapp spy que funcione тут тут apps for cell phone tracker норильск справочник на сайте здесь программа пеленгатор на мобильный телефон can you read your text messages online на сайте поиск человека телефонная база города наро-фоминск база справочник справочник телефонов видное найти номер телефона по фамилии старый оскол узнать адрес по домашнему телефону в челябинске Блог Уфича женская виагра где купить аптека дженериков sitemap